Skip links

Tìm hiểu các chức vụ tại một công ty đầu tư mạo hiểm

Các công ty đầu tư mạo hiểm (Venture Capital Firm) là những tổ chức quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ toàn cầu.

Các tổ chức này gọi vốn từ các đối tác hữu hạn (Limited Partner)– từ gia đình đến quỹ hưu trí – để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ ở các giai đoạn và lĩnh vực khác nhau.

Các tổ chức này trao vốn sở hữu hoặc quyền sở hữu cho các công ty khởi nghiệp, và hỗ trợ họ phát triển. Họ mong muốn thoái vốn qua các kênh như mua lại hoặc IPO.

Bài viết này dành cho những người sáng lập công ty khởi nghiệp, đặc biệt là những người đang gây quỹ. Họ cần biết vai trò của các nhân viên trong VC.

Việc hiểu rõ sự khác biệt giúp họ có chiến lược hơn khi tiếp cận, vì các nhân viên khác nhau có quyền lực khác nhau trong việc quyết định đầu tư – hay nói cách khác, người có thể viết séc.

  1. Analyst (Chuyên viên phân tích)

Chuyên viên phân tích là người chịu trách nhiệm thực hiện nghiên cứu và thẩm định, xây dựng mạng lưới, theo kịp xu hướng của ngành và tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng.

Về trình độ chuyên môn, các nhà phân tích thường là những người có bằng MBA và có thể có kiến ​​thức nền tảng về công nghệ, tài chính, ngân hàng, tư vấn hoặc thậm chí là báo chí.

Các chuyên viên phân tích có thể thăng chức sau 2 đến 3 năm đảm nhiệm vị trí này.

2. Associate (Cộng sự)

Các cộng sự tập trung vào việc phân tích các kế hoạch kinh doanh, các phân ngành và thực hiện giao dịch.

Công việc của họ liên quan đến tiến hành sàng lọc các công ty tiềm năng, giúp cho chủ sở hữu và đối tác đưa ra quyết định cuối cùng trong quá trình đầu tư.

Cộng sự thường sẽ có 2 loại: Cộng sự sơ cấp (Junior Associate) và Cộng sự cao cấp (Senior Associate).

Cộng sự cao cấp thường là những người có bằng MBA, họ thường giữ vai trò này từ 2 đến 3 năm trước khi được cân nhắc cho vị trí chính hoặc theo đuổi các cơ hội khác.

3. Principals (Giám đốc quỹ)

Đây được xem là  một vị trị lãnh đạo cấp cao và có nhiều ảnh hưởng trong một công ty đầu tư mạo hiểm. Họ cũng là người hợp tác chặt chẽ với các công ty khởi nghiệp trong danh mục đầu tư.

Thế mạnh chính của họ bao gồm mạng lưới rộng lớn trong hệ sinh thái khởi nghiệp, cho phép họ xác định các cơ hội mới, đàm phán các điều khoản mua lại và thực hiện thoái vốn thành công.

Với khả năng mang lại các giao dịch và tạo ra lợi nhuận cho công ty, họ có thể được thăng chức thành Partner (Đối tác).

4. Partner (Đối tác)

Partner là một nhóm các cá nhân sở hữu công ty và có quyền kiểm soát số vốn đang được đầu tư. Họ là những người đưa ra quyết định cuối cùng về một thỏa thuận đầu tư.

Vai trò của Partner bao gồm xác định các thông số đầu tư quan trọng, đưa ra quyết định cuối cùng về đầu tư và thoái vốn.

Partner cũng là thành viên Hội đồng quản trị của một số công ty trong danh mục đầu tư và trở thành bộ mặt đại diện của chính công ty VC, đồng thời báo cáo kết quả hoạt động của quỹ cho Ủy ban Đầu tư.

Quan hệ đối tác trong một công ty VC có thể được cấu trúc theo thứ bậc hoặc ở vị trí bình đẳng. Thông thường, các công ty khởi nghiệp sẽ gặp: General Partner và Limited Partner.

General Partner đầu tư tiền của chính họ vào quỹ và huy động phần còn lại. Họ cũng chịu trách nhiệm quản lý quỹ, đưa ra các quyết định đầu tư và thậm chí có thể chịu trách nhiệm về hoạt động và hành chính nếu có chức danh Managing Partner trong đó.

Limited Partner là người cung cấp phần vốn còn lại cho quỹ. Họ có thể là công ty gia đình, cá nhân có giá trị ròng cao, quỹ hưu trí,… Họ có sự tham gia hạn chế vào hoạt động hàng ngày hoặc quản lý của công ty VC.