Skip links

Thời gian & Hoạt động

Trưng bày tại
InnoEx 2024

InnoEx là sự kiện quốc tế thường niên thúc đẩy hoạt động đổi mới và tăng trưởng dành cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và khu vực ASEAN. InnoEx được thực hiện với quy mô lớn dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế tiên phong đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh và thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững.

+20,000
Người tham dự, bao gồm các startup, doanh nhân, Quỹ ĐT/ NĐT, Tập đoàn và Các Sở/Ban/Ngành
+200
Gian hàng trưng bày bao gồm các Startup và Doanh nghiệp Công nghệ tiêu biểu trong và ngoài nước
+1,500
Nhà đầu tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm, Tập đoàn hàng đầu Việt Nam và Quốc tế,...