Skip links

Thời gian & Hoạt động

Trưng bày tại
InnoEx 2023

InnoEx 2023 là ngày hội trưng bày dành cho cộng đồng khởi nghiệp lớn nhất tại Việt Nam diễn ra xuyên suốt trong 02 ngày vào tháng 8 hàng năm với các hoạt động nổi bật:

  • Top các startup Việt Nam và Quốc tế của Startup Wheel trình bày và phản biện trước Hội đồng Ban giám khảo
  • Trưng bày sản phẩm và trình diễn công nghệ trong suốt 2 ngày diễn ra sự kiện
+20,000
Người tham dự, bao gồm các startup, doanh nhân, Quỹ ĐT/ NĐT, Tập đoàn và Các Sở/Ban/Ngành
+1,500
Nhà đầu tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm, Tập đoàn hàng đầu Việt Nam và Quốc tế,...
+200
Gian hàng trưng bày bao gồm các Startup và Doanh nghiệp Công nghệ tiêu biểu trong và ngoài nước