Skip links

Giới thiệu về Startup Wheel

 

Startup Wheel là một trong những cuộc thi khởi nghiệp thường niên quy mô quốc tế. Trong 11 năm, Startup Wheel chào đón hơn 2.000 startups mỗi năm từ hơn 40 quốc gia trên cả 5 châu lục; 1.500 quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia đầu ngành và các đối tác toàn cầu. Startup Wheel – bức tranh toàn cảnh của khởi nghiệp Việt Nam và khu vực. Đăng ký Startup Wheel để tham gia vào Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Việt Nam và khu vực!

Giá trị nhận được khi đăng ký Startup Wheel 2024

Đăng ký Startup Wheel 2024