Thông báo! Cuộc thi Startup Wheel 2021 đã bắt đầu tiếp nhận đăng ký

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

Giải chính thức:

 • Giải NHẤT (Bảng doanh nghiệp): 400,000,000vnd (hiện kim 150,000,000vnd và các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác)
 • Giải NHẤT (Bảng cá nhân/nhóm khởi nghiệp): 300,000,000vnd (hiện kim 100,000,000 vnd và các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác)
 • Giải NHÌ: 200,000,000vnd (hiện kim 50,000,000vnd  và các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác)
 • Giải BA: 150,000,000vnd (hiện kim 20,000,000vnd và các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác)
 • Giải DỰ ÁN SÁNG TẠO NHẤT: 120,000,000vnd (hiện kim 10,000,000 vnd  và các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác)

Giải thưởng phụ:

 • 3 tuần với 3 giải ĂN TỐI CÙNG DOANH NHÂN (3 prizes/3 weeks )
 • 1 giải DỰ ÁN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT: 30,000,000vnd (hiện kim 5,000,000vnd và các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác)
 • 1 giải NỮ FOUNDER XUẤT SẮC NHẤT: 30,000,000vnd (hiện kim 5,000,000vnd và các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác)
 • 1 giải DỰ ÁN SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP XUẤT SẮC NHẤT: 30,000,000vnd (hiện kim 5,000,000vnd và các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác)
 • 1 giải THÍ SINH ẤN TƯỢNG NHẤT: 30,000,000vnd (hiện kim 5,000,000vnd và các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác)
 • Các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác dành cho Top 60 Startup Wheel