Skip links

Giải thưởng – 2023

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 10 tỷ đồng

Giải nhất

Tổng giải thưởng 400 triệu, hiện kim 150 triệu và hiện vật/dịch vụ khác

Đăng ký tại đây

Giải nhì

Trị giá 200 triệu, trong đó hiện kim 50 triệu và các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác

Giải ba

Trị giá 150 triệu, trong đó hiện kim 20 triệu và các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác

Dự án sáng tạo

Trị giá 120 triệu, trong đó hiện kim 10 triệu và các giải thưởng hiện vật/dịch vụ khác

Các giải phụ

 • 3 giải Ăn tối cùng doanh nhân
 • 1 giải Dự án được yêu thích nhất bao gồm hiện kim 5 triệu
 • 1 giải Nữ Founder xuất sắc nhất bao gồm 30 triệu (hiện kim 5 triệu và các hiện vật/dịch vụ khác)
 • 1 giải Dự án sinh viên xuất sắc nhất bao gồm 30 triệu (hiện kim 5 triệu và các hiện vật/dịch vụ khác)
 • 1 giải Thí sinh ấn tượng nhất: bao gồm 30 triệu (hiện kim 5 triệu và các hiện vật/dịch vụ khác)

Top 10

 • Trình bày gọi vốn trước các Nhà đầu tư tiềm năng trong Đêm chung kết Startup Wheel 2023
 • Vay vốn với lãi suất ưu đãi 0.7% từ nguồn Qũy Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp
 • Thuê văn phòng ở các quận trung tâm TP. HCM với mức giá ưu đãi
 • Tham gia miễn phí các buổi Đào tạo chuyên sâu từ BSSC/Mentoring 1:1
 • Tham gia trưng bày miễn phí trong 2 ngày tại Vietnam Startup Day 2023 (trị giá $2.000)
 • Nhận 4 vé miễn phí cho các thành viên tham dự Vietnam Startup Day 2023
 • Được truyền thông xuyên suốt cuộc thi và kết nối với các đối tác truyền thông hàng đầu Việt Nam

Top 50

 • Trình bày gọi vốn trước các Nhà đầu tư tiềm năng trong các phiên Bán kết Startup Wheel 2023
 • Vay vốn với lãi suất ưu đãi 0.7% từ nguồn Qũy Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp
 • Thuê văn phòng ở các quận trung tâm TP. HCM với mức giá ưu đãi
 • Tham gia miễn phí các buổi Đào tạo chuyên sâu từ BSSC/Mentoring 1:1
 • Tham gia trưng bày miễn phí trong 2 ngày tại Vietnam Startup Day 2023 (trị giá $2.000)
 • Nhận 4 vé miễn phí cho các thành viên tham dự Vietnam Startup Day 2023
 • Được truyền thông xuyên suốt cuộc thi và kết nối với các đối tác truyền thông hàng đầu Việt Nam

Top 100

 • Vay vốn với lãi suất ưu đãi 0.7% từ nguồn Qũy Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp
 • Thuê văn phòng ở các quận trung tâm TP. HCM với mức giá ưu đãi
 • Tham gia miễn phí các buổi Đào tạo chuyên sâu từ BSSC/Mentoring 1:1
 • Nhận 4 vé miễn phí cho các thành viên tham dự Vietnam Startup Day 2023
 • Được truyền thông xuyên suốt cuộc thi và kết nối với các đối tác truyền thông hàng đầu Việt Nam

Hỗ trợ không gian khởi nghiệp tại Trung tâm TP.HCM

BSSC Co-working Space

Y5 Office

Không gian khởi nghiệp Phú Nhuận

Tổng giá trị giải thưởng lên đến $100,000

Giải nhất

 • $2.000 hiện kim
 • Gói hỗ trợ văn phòng trong 1 năm (trị giá $4.000)
 • Tham gia trình diễn công nghệ và gọi vốn đầu tư trên nền tảng Digital Investment Platform
 • Tham gia trưng bày miễn phí trong 2 ngày tại Vietnam Startup Day 2023 (trị giá $2.000)
 • Nhận 4 vé miễn phí cho các thành viên tham dự Vietnam Startup Day 2023
 • Được truyền thông xuyên suốt cuộc thi và kết nối với các đối tác truyền thông hàng đầu Việt Nam

Top 5 Bảng Quốc tế

 • Tham gia trình diễn công nghệ và gọi vốn đầu tư trên nền tảng Digital Investment Platform
 • Tham gia trưng bày miễn phí trong 2 ngày tại Vietnam Startup Day 2023 (trị giá $2.000)
 • Nhận 4 vé miễn phí cho các thành viên tham dự Vietnam Startup Day 2023
 • Được truyền thông xuyên suốt cuộc thi và kết nối với các đối tác truyền thông hàng đầu Việt Nam

Top 50 Bảng Quốc tế

 • Tham gia trình diễn công nghệ và gọi vốn đầu tư trên nền tảng Digital Investment Platform
 • Được giảm giá 75% khi tham gia trưng bày 2 ngày tại Vietnam Startup Day 2023
 • Nhận 4 vé miễn phí cho các thành viên tham dự Vietnam Startup Day 2023
 • Được truyền thông xuyên suốt cuộc thi và kết nối với các đối tác truyền thông hàng đầu Việt Nam

Hỗ trợ không gian khởi nghiệp tại Trung tâm TP.HCM

BSSC Co-working Space

Y5 Office

Không gian Khởi nghiệp Phú Nhuận

Top startups được truyền thông xuyên suốt chương trình

+50,000

followers trên các kênh MXH của Startup Wheel

+10,000

lượt tương tác và tiếp cận mỗi tháng

+56,000

email đăng ký Newsletter trong và ngoài nước

+100,000

lượt tiếp cận trên mỗi hoạt động truyền thông

Đăng ký tại đây