Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2022

TRUNG TÂM HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP (BSSC)

Lầu 2, số 02-04 Alexandre de Rhodes, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028 5404 3555           Fax: 028 5404 1117
Website: bssc.vn   Email: info@bssc.vn