Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

NHÌN LẠI STARTUP WHEEL 2015

Đường còn dài và gian nan, cuộc hành trình vẫn chưa đến hồi kết
Vì những giấc mơ khởi nghiệp vẫn chưa thành
Startup Wheel 2015 lăn ra toàn quốc cùng:
– NHỮNG VÒNG THI GÂY CẤN
– NHỮNG CUỘC TRANH TÀI KHỐC LIỆT
– NHỮNG DỰ ÁN ĐẦY ĐAM MÊ
Cuộc đua Startup Wheel 2015 sắp đến hồi kết?
Ai sẽ là nhà vô dịch mới của Startup Wheel 2015?