Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Sàn giao dịch ý tưởng kinh doanh 2015

Nơi trưng bày và giới thiệu sản phẩm của 60 mô hình khởi nghiệp tại Sàn Giao dịch Ý tưởng Kinh doanh (Startup Idea Exchange 2015)
Một sự kiện lớn nhất trong năm dành cho cộng đồng startups, giúp kết nối các mô hình khởi nghiệp và Nhà đầu tư, được tổ chức đến nay là lần thứ 3 với sự tham gia của các mô hình khởi nghiệp trên toàn quốc.