Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Trailer Chung kết Startup Wheel 2015

TỰ TIN
QUYẾT LIỆT
THĂNG HOA
NỔI BẬT
MỘT THẾ HỆ KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM MỚI ĐANG HÌNH THÀNH
LÀ TÔI, LÀ ANH ẤY, HAY LÀ CHÍNH BẠN
ĐÃ ĐẾN LÚC CHẮP CÁNH CHO DỰ ÁN BAY LÊN tại sự kiện CHUNG KẾT CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP 2016