Skip links

Sau Covid-19, Chúng ta sẽ có quả bom hẹn giờ mang tên Khẩu trang

Khi đại dịch COVID-19 qua đi, những chiếc khẩu trang sẽ vẫn còn ở đó, không bị phân hủy trong hàng chục, thậm chí hàng trăm năm.