Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Hội thảo phát động Startup Wheel 2015 tại Đà Nẵng

Hôm nay, ngày 07/5/2015, tại Hội Trường A – Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã diễn ra buổi Hội thảo phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – Khu vực Miền Trung với chủ đề: Miền Trung “Đất lành” cho khởi nghiệp- Tại sao không?