Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Hội thảo phát động Startup Wheel 2015 tại Đà Nẵng

Hôm nay, ngày 07/5/2015, tại Hội Trường A – Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã diễn ra buổi Hội thảo phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – Khu vực Miền Trung với chủ đề: Miền Trung “Đất lành” cho khởi nghiệp- Tại sao không?