Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Phát động Startup Wheel Khu vực phía Bắc

Hôm nay, ngày 21/4/2015, Startup Wheel đã “lăn ra” Khu vực phía bắc và dừng chân ở Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Buổi hội thảo vô cùng sôi nổi với sự tham gia của gần 400 sinh viên và các Anh/chị phóng viên báo đài tới tham dự.
Dự là sẽ có nhiều thí sinh đến từ khu vực phía Bắc tham dự Startup Wheel.

Sáng mai, sẽ có một buổi offline nhỏ dành cho các bạn khởi nghiệp khu vực phía Bắc nữa nhé!