Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Hội thảo Phát động Startup Wheel 2015 tại Huế

Bánh xe Khởi nghiệp đã “lăn” đến Huế với sự chào đón nhiệt tình của các bạn sinh viên ở Đại học Huế. Nhiều câu hỏi được đặt ra và nhận được nhiều sự tư vấn hữu ích từ những diễn giả đầy kinh nghiệm. BTC chúng tôi có thể thấy được không khí khởi nghiệp ở Huế cũng không phải hoàn toàn “êm đềm” như mảnh đất Cố đô.