Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

DANH SÁCH 50 DỰ ÁN VÒNG BÁN KẾT

speedlimit_top_50.news postCuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp năm 2014 đã nhận được hơn 300 ý tưởng ở vòng sơ loại. BTC xin chúc mừng 50 dự án đã thể hiện thật tốt trước Hội đồng Giám khảo và xuất sắc nhận được tấm vé vào vòng Bán kết. Vòng bán kết dự kiến diễn ra từ giữa tháng 8/2014 đến hết tháng 9/2014 với các phần thi như sau:

1. Training kiến thức, kỹ năng tạo lập và quản trị dự án kinh doanh thông qua Khóa đào tạo chuyên sâu “Lãnh đạo Khởi nghiệp”

(dự kiến diễn ra từ 20/8-20/9/2014)

2. Sàn thực tập huy động vốn fundingvn.com (theo hình thức gọi vốn cộng đồng, crowdfunding)

(dự kiến diễn ra từ 18/8-28/9/2014)

3. Sàn giao dịch ý tưởng khởi nghiệp, thuyết phục nhà đâu tư trực tiếp

(dự kiến diễn ra ngày 20/9/2014)

Thể lệ cụ thể vòng bán kết sẽ được cập nhật liên lục bắt đầu từ ngày 18/8/2014 tại link sau: https://assets.startupwheel.vn/category/ban-tin/cap-nhat-sw

Dưới đây là Danh sách 50 dự án tham gia vào vòng Bán kết Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp năm 2014:

DS1DS2DS3