Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Clip tổng kết – Nhìn lại Startup Wheel 2014

Tổng kết Startup Wheel 2014 và những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, BTC tin rằng, đối với người khởi nghiệp, đây chắc hẳn không chỉ đơn thuần là một cuộc thi, mà còn là những trải nghiệm đáng nhớ nhất, những bài học quý báu nhất trong hành trình khởi nghiệp.