Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021
  • Lĩnh vực Healthcare
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_3

Hector

Hector là dòng thực phẩm chức năng được sản xuất trong mô hình khép kín bao gồm nước đông trùng hạ thảo Hector collagen và nước đông trùng hạ thảo Hector Sâm. Hector là sản phẩm thuần Việt 100%, nguồn gốc rõ ràng, quy trình minh bạch, chất lượng vượt trội và LẦN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG. Hiện tại, sản phẩm đã hoàn chỉnh công thức và bước đầu bán những lô hàng sản xuất đầu tiên để ghi nhận phản hồi thị trường.