Skip links

Finhay

Finhay

Finhay là nền tảng kết nối nhà đầu tư nhỏ lẻ với các quỹ tài chính tại Việt Nam. Người dùng chỉ cần nạp tối thiểu vào tài khoản từ 50.000 đồng, sau đó số tiền này sẽ tới quỹ mở (những quỹ chính thống, uy tín tại Việt Nam) từ đó các chuyên gia tài chính của quỹ sẽ thay người dùng đầu tư nhằm đem lại lợi nhuận. Mọi thông tin tăng trưởng tài sản của người dùng sẽ hiển thị trên ứng dụng. Finhay đã có trên Appstore và Android.

( Thông tin dự án cập nhật đến năm 2018)