Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Hình ảnh Startup Wheel 2013 đến trường Đại học Sài Gòn

Sáng ngày 02/10/2013, Hội thảo Bánh xe Khởi nghiệp đã dừng chân ở chặng thứ ba trong lộ trình – Đại học Sài Gòn TP.HCM, thu hút hơn 300 bạn sinh viên thuộc các ngành Tài chính – Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Luật… tham dự.