Skip links

Nhiều nền tảng công nghệ giáo dục Việt nhận được đầu tư

CoderSchool là một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ giáo dục. Startup edtech này chuyên tập trung giảng dạy lập trình online ở Việt Nam. Công ty này vừa huy động được thành công 2,6 triệu USD vốn pre-seed. Vòng tiền hạt giống này do Monk’s Hill Ventures dẫn dắt. Vòng gọi vốn này còn có sự tham gia của các nhà đầu tư Iterative, XA Network, và iSeed Ventures. CoderSchool sẽ dùng số vốn này để thúc đẩy mô hình giảng dạy online. Startup này sẽ phát triển nhiều nội dung đào tạo mới. Công ty cũng sẽ mở rộng hạ tầng công nghệ các chương trình đào tạo kỹ thuật. Một startup edtech Việt khác là Clevai cũng vừa gọi thành công được 2,1 triệu USD vốn Pre-Series A. Vòng hạt giống này do Altara Ventures dẫn dắt.

KNE đang cân nhắc việc phát triển nền tảng công nghệ học trực tuyến.

Excelsior Capital Vietnam Partners, L. P. (ECVP) cũng vừa công bố khoản đầu tư vào Tập đoàn Giáo dục Khôi Nguyên (KNE). Đây là một công ty đầu tư và phát triển giáo dục ở Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty đang mở rộng ra nhiều tỉnh thành trên cả nước. Quan hệ hợp tác đầu tư với ECVP giúp KNE nâng cao năng lực quản lý, mở rộng cơ hội cho học sinh. Công ty cũng cam kết cốt lõi về bình đẳng giới, nữ quyền, và các mục tiêu phát triển bền vững khác. ECVP cũng từng đầu tư vào chuỗi bán lẻ Hasaki. Đây là một công ty đầu tư và kinh doanh sản phẩm về sức khỏe và sắc đẹp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin tổng hợp từ Dealstreet Asia, Techcrunch, và Tech In Asia.