Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Khởi nghiệp và câu chuyện xây dựng thương hiệu

Khởi nghiệp – Startup – Đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới
Việt Nam chọn năm 2016 là Năm quốc gia khởi nghiệp
Năm 2015, Việt Nam có 93.868 doanh nghiệp mới thành lập.
Một thế hệ doanh nghiệp khởi nghiệp mới, trẻ trung và quyết tâm hiện thực hóa những ý tưởng kinh doanh
Nhưng …
Chỉ 10% mô hình khởi nghiệp thành công, 90% thất bại.
Khởi nghiệp chưa bao giờ là điều dễ dàng
Vậy các startup đã và đang xây dựng thương hiệu như thế nào?