Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Khởi nghiệp – con đường tuyệt vời

Thân gởi Startup Wheel,

Mình cũng là một người có khát khao khởi nghiệp. Hiện tại mình cũng chưa thể nói rằng startup của mình đã đi đến đâu, nhưng mình đã học được rất nhiều thứ trên con đường này.

1398021_621963094521905_1042175232_o

Từ những ngày đầu tiên, mình đã biết khởi nghiệp là một công việc không dễ dàng gì, nhưng mình chưa bao giờ tưởng tượng rằng, công việc của 1 startup lại đa chiều, phức tạp và có quá nhiều thứ dường như cùng một lúc vắt kiệt sức lực của mình đến thế. Nhưng, nó cũng lại là một thứ vô cùng tuyệt vời.

Những sự chia sẻ của anh Năm trong buổi hội thảo đã cho mình rất nhiều thông tin hữu ích, mình rất cám ơn. Nhưng trên hết mình cảm thấy biết ơn anh vì đã làm cho mình nhận ra rằng, không có con đường nào phù hợp cho mình hơn khởi nghiệp; rằng những người trẻ như mình nếu cố gắng và hiểu biết, đều có thể làm được mọi việc mà mình khao khát.

Cảm ơn Startup Wheel, vì không chỉ là một Sân chơi, mà còn là nơi cảm hứng được xây dựng và lan toả.

N.G.K 17/10/2013