Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Hà Nội – Sơ tuyển Startup Wheel 2016

Ngày 04/6/2016, các dự án Startup Wheel cụm miền Bắc đã có buổi sơ tuyển và training Kỹ năng thuyết phục nhà đầu tư tại Tổng Cty CP Onnet, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.