Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Cần Thơ – Sơ tuyển Startup Wheel 2016

Sáng ngày 11/6/2016, tại Đại học Cần Thơ, BTC đã tiến hành đào tạo và sơ tuyển đối với thí sinh Startup Wheel 2016 cụm miền Tây