Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

FBNC – Startup Wheel 2016 Bánh xe khởi nghiệp chuẩn bị tăng tốc

Nằm trong khuôn khổ của chương trình Thanh niên Khởi nghiệp, xậy dựng TP.HCM là thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ, vào cuối tuần qua buổi lễ phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Starup Wheel lần thứ 4 – 2016 đã diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên với sự tham gia của hơn 1.000 người.