Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Clip tổng kết cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp năm 2013 và 2014

Năm 2013, Startup Wheel lần đầu ra mắt

Năm 2014, Startup Wheel mở rộng ra tất cả các đối tượng (thanh niên, sinh viên)

Năm 2015, Startup Wheel mở rộng và “lăn ra” toàn quốc…