Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

CẦN THƠ_SƠ TUYỂN & TRAINING

Startup Wheel 2017 đã có buổi sơ tuyển khu vực miền Tây tại ĐH Cần Thơ vào ngày 17/6/2017. Kết quả Top 100 sẽ được thông báo vào ngày 30/6/2017