Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Bitexco Group mua quyền khai thác hai mỏ dầu khí

Bitexco Energy là một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Bitexco Group. Công ty này vừa thông báo đã ký thỏa thuận với Repsol Exploración SA. Thỏa thuận này là để mua lại toàn bộ cổ phiếu của Repsol ở Talisman Việt Nam. Đây là một công ty được thành lập tại Canada. Talisman nắm 60% thành phần tham gia Hợp đồng dầu khí Lô 15-2/01. Lô dầu khí này nằm ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam. Công ty này cũng giữ 60% quyền điều hành Công ty Điều hành chung JOC. Thương vụ dự kiến kết thúc khi được bởi cơ quan có thẩm quyền Việt Nam chấp thuận. Lô 15-2/01 thuộc bồn trũng Cửu Long, có diện tích gần 280.000 ha, cách Vũng Tàu khoảng 20 km.

Một số dự án nổi bật của Bitexco Group

Như vây, cơ cấu thành phần cổ phần mới sẽ phân chia sản phẩm của JOC cho Bitexco 60% và PVEP 40%. JOC hiện đang điều hành hoạt động tại hai mỏ Hải Sư Trắng và Hải Sư Đen. Sản lượng trung bình tại hai mỏ này đã đạt 15.000 thùng dầu/ngày. JOC cũng đang kết nối với mỏ Tê Giác Trắng để giảm chi phí vận hành và khai thác. Từ năm 2005, Talisman Vietnam đã cùng PVEP ký kết thỏa thuận hợp tác khai thác. Hiện Bitexco Energy đang cùng PVEP và các nhà thầu khác tham gia đầu tư khai thác mỏ Cá Tầm. Dự án sẽ có hiệu quả kinh tế đến năm 2032. Bitexco Group cũng đã tham gia lĩnh vực năng lượng từ năm 2002. Hiện tại, tập đoàn này đang sở hữu 21 dự án năng lượng điện cùng 2 mỏ dầu khí.

Thông tin tổng hợp từ VietnamBiz và VNExpress.