Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Bạn cần chuẩn bị gì trước khi làm bài kiểm tra khả năng khởi nghiệp?

Các bạn cần chuẩn bị gì khi làm bài kiểm tra năng lực khởi nghiệp?

BTC đã chuẩn bị hầu hết cho các bạn rồi, chỉ cần mang theo máy tính bỏ túi nữa thôi. Tuy nhiên, do đây là bài kiểm tra chất lượng cao nên yêu cầu tất cả các bạn phải có mặt tại địa điểm kiểm tra trước 30 phút nhé.

Hãy nhớ thời gian và địa điểm nhé các bạn: 8h ngày 11/7/2015 tại Hội trường Đại học Sài Gòn – Số 20 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3.

Chuan bi di thi