Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Viện Đào tạo Quốc tế (ISB) – NTT Vàng Startup Wheel 2017

Viện Đào tạo Quốc tế (ISB), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là đơn vị quản lý và giảng dạy các bậc học từ Cử nhân, Thạc sĩ, và Tiến sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh. Chương trình đào tạo của ISB được chấp nhận chuyển tiếp sang các trường đối tác của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh như Đại học Western Sydney (Úc), Đại học Houston Clear Lake ( Mỹ)…

Viện Đào tạo Quốc tế đem lại cho người học một môi trường học tập hiện đại, chương trình được cập nhật theo tiêu chuẩn quốc tế. Sinh viên được tham gia vào những hoạt động giao lưu, trao đổi kiến thức, và kinh nghiệm trong môi trường quốc tế. Giảng viên của Viện Đào tạo Quốc tế bao gồm các giáo sư thỉnh giảng từ các trường đại học của Úc, Mỹ, và đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có nhiều kinh nghiệm giảng dạy các chương trình quốc tế tại Việt Nam.

Với Anh văn là ngôn ngữ chính trong học tập, sinh viên học tại Viện Đào tạo Quốc tế có cơ hội sử dụng thường xuyên tiếng Anh từ nghe nói, cho đến Anh văn dành cho học thuật. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện những kỹ năng nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhà tuyển dụng.