Thông báo! Cuộc thi Startup Wheel 2021 đã bắt đầu tiếp nhận đăng ký

Sơ tuyển Vietnam Startup Wheel 2019 cụm Cần Thơ

 

SƠ TUYỂN VIETNAM STARTUP WHEEL 2019 CỤM CẦN THƠ

☑ Vietnam Startup Wheel 2019 là cuộc thi khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam trong suốt 6 năm qua với hơn 1,500 hồ sơ đăng ký trên cả nước mỗi năm.

☑ Sau 6 mùa tổ chức thành công, lần đầu tiên Vietnam Startup Wheel mở bảng thi cho startup quốc tế.

 

Người đăng: Startup WHEEL vào 15 Tháng 6 Năm 2019