Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Mô tả Dự án – Vòng thi Thực hành Huy động vốn cộng đồng

Các thí sinh vui lòng điền đầy đủ thông tin của form tại link sau: https://goo.gl/NtPmg6

Thời hạn: 23h, Chủ Nhật, Ngày 08/7/2018