Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

HỘI THẢO “STARTUP VÀ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU”

Sáng ngày 5/7/2015, BTC Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Startup Wheel tổ chức chương trình Hội thảo Người trẻ Khởi nghiệp với chủ đề “Startup và bảo hộ thương hiệu”. Chương trình có sự tham gia của Bà Ngô Phương Trà – Đại diện Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ phía Nam tại TP. HCM và hơn 200 bạn thanh niên – sinh viên tại TP.HCM.