Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Hội thảo tại ĐH Tôn Đức Thắng: Người trẻ khởi nghiệp: Đầu tư từ đâu?

Làm sao để có bước đầu khởi nghiệp thành công? Đầu tư vốn tích lũy bản thân chính là sự lựa chọn thông minh nhất cho vấn đề này. Thông tin này được đưa ra tại Hội thảo phát động cuộc thi Startup Wheel lần 5 2017.

Thông tin chi tiết về cuộc thi tham khảo tại đây.