Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

HÀ NỘI_SƠ TUYỂN & TRAINING SW17

Startup Wheel 2017 đã có buổi sơ tuyển ở khu vực miền Bắc, cụ thể là tại Hà Nội. Kết quả Top 100 sẽ được thông báo vào ngày 30/06/2017.

Thông tin chi tiết về cuộc thi tham khảo link dưới đây.