Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

DANH SÁCH LỚP TRAINING

Khóa training kỹ năng dành cho thí sinh Startup Wheel 2015 sẽ diễn ra trong 4 buổi với 4 chủ đề

1. Thuyết phục nhà đầu tư

2. Viết kế hoạch kinh doanh

3. Xây dựng bộ nhận điện thương hiệu

4. Bảo hộ thương hiệu

Thí sinh Startup Wheel 2015 có thể download danh sách lớp và lịch học tại đây 150618 – DANH SACH LOP TRAINING

—————————————–

Link đăng ký training bổ sung, dành cho những thí sinh chưa đăng ký: https://startupwheel.vn/dang-ky-tham-gia-huan-luyen-chuyen-sau-danh-cho-thi-sinh-startup-wheel-2015.html

Link kiểm tra trình độ tiếng Anh để có cơ hội nhận được học bổng từ WSE: //startupwheel.wallstreetenglish.edu.vn/