Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Đăng ký tham gia Cuộc thi Startup Wheel 2020

Cuộc thi không chỉ là cuộc thi, Startup Wheel đã trở thành một bệ phóng đưa startup Việt vươn mình ra biển lớn!

**Thời hạn đăng ký: 25/05/2020

Đăng ký tại: https://startupwheel.vn/vi/dang-ky

Chính sách bảo mật: BSSC tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân khi cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của họ. Thông tin cá nhân của bạn chỉ được cung cấp cho BSSC trừ khi chúng tôi có các quy định cụ thể khác. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào hoặc bên thứ ba nào khác trừ khi bạn cho phép, hoặc luật pháp yêu cầu hoặc trong trường hợp BSSC tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ các quy trình pháp lý.