Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Đà Nẵng – Sơ tuyển Startup Wheel 2016

Ngày 19/6/2016 vừa qua, Startup Wheel 2016 đã tiếp tục hành trình của mình với Buổi Sơ tuyển và Training Kỹ năng thuyết phục Nhà đầu tư tại Vườn Ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng. Phần sơ tuyển được đánh giá bởi Hội đồng Giám khảo gồm:
1. Anh Phan Hải – GĐ Cty Giày BQ, CHủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng
2. Anh Lý Đình Quân – Phó GĐ Vườn ươm Doanh nghiệp TP Đà Nẵng
3. Chị Trương Lý Hoàng Phi – GĐ Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, Tổng Thư ký Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, Trưởng BTC Cuộc thi
4. Chị Nguyễn Thị Diệu Hằng – PGĐ Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp