Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2022

Bà Nguyễn Quỳnh Anh

Bà Nguyễn Quỳnh Anh là chuyên gia tài chính có nhiều kinh nghiệm trong việc định giá, cấp vốn, chiến lược & quản lý, tập trung vào các công ty ở giai đoạn đầu. Hiện là Giám đốc chương trình của Swiss Entrepreneurship Program (Swiss EP), bà Quỳnh Anh đang xây dựng một mạng lưới đối tác để đẩy mạnh các việc làm được tạo ra bởi các công ty phát triển và có công nghệ cao.