Skip links

Home Automation

Home Automation

Home Automation có 2 loại sản phẩm chính đó là công tắc cảm ứng điện dân dụng loại đóng/ngắt bình thường và công tắc cảm ứng điện dân dụng thông minh có thể điều khiển qua sóng Wi-Fi.

Năm 2018, sản phẩm Công tắc cảm ứng thông minh Wifi được nhận chứng nhận đạt “Top 100 Thương hiệu mạnh nhất Đất Việt 2018” do Liên Hiệp Khoa Học Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam tổ chức.