Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Zing.vn

Zing, Zing.vn hay Cổng thông tin điện tử Zing, Tạp chí điện tử Zing là hệ thống dịch vụ, game online, thanh toán trực tuyến và thông tin giải trí đồng bộ trên Internet được quản lý và vận hành bởi VNG.

Website: https://zingnews.vn/