Skip links

Kênh Truyền hình VTV2

Kênh Truyền hình VTV2

VTV2 là Kênh Khoa học – Giáo dục của Đài Truyền hình Việt Nam, được phát sóng liên tục với thời lượng 24/24h hàng ngày từ năm 2012 đến nay, với các bản tin và chương trình chuyên đề được đầu tư kỹ lưỡng, hướng dến mục tiêu cải thiện dân sinh, phổ biến kiến thức khoa học – công nghệ. 

Website: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv2