Skip links
Kênh Truyền hình VTV1

VTV1 là Kênh Thời sự – Chính luận – Tổng hợp và cũng là kênh truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, là kênh truyền hình thứ ba của VTV phát sóng HD, được phát sóng liên tục với thời lượng 24/24h hàng ngày. Được thành lập vào năm 1970, Kênh VTV1 thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao, giữ vai trò chủ đạo trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Website: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv1.htm