Skip links
Báo Kinh tế & Dự báo

Kinh tế và Dự báo (kinhtevadubao.vn) là cơ quan ngôn luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra đời năm 1967. Kênh báo điện tử mang nhiệm vụ phân tích các vấn đề tài chính, kinh tế và dự đoán xu hướng tương lại. Tờ báo giúp người đọc có góc nhìn chi tiết về xu thế của nền kinh tế toàn cầu.

Website: http://kinhtevadubao.vn/