Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2022

Trung tâm hợp tác Công nghệ Thông tin (KICC) ở Thành phố Hồ Chí Minh

KICC HCM thành lập ngày 23 tháng 5 năm 2019, là văn phòng thứ 06 trên toàn cầu và thứ 02 tại Việt Nam. KICC là văn phòng quốc tế trực thuộc Bộ Khoa học – Công nghệ Thông tin Hàn Quốc (MSIT) và Cơ quan Xúc tiến Công nghệ Thông tin – Truyền thông (NIPA) với mục đích giúp đỡ việc kinh doanh quốc tế của những công ty về Công nghệ Thông tin (CNTT) của Hàn Quốc. KICC có 06 văn phòng ở Thung lũng Silicon (Mỹ), Tokyo (Nhật), Bắc Kinh (Trung Quốc), Singapore, Hà Nội (Việt Nam) và Hồ Chí Minh (Việt Nam).

Website: http://hcm.kicc.vn/