Skip links

Đài Truyền hình HTV7

Đài Truyền hình HTV7

HTV7 là Kênh Khoa giáo – Thể thao – Giải trí – Quảng cáo của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kênh truyền hình được khán giả ở Thành phố Hồ Chí Minh và khắp các tỉnh Nam Bộ, miền Trung theo dõi nhiều và là một trong những kênh truyền hình phổ biến nhất tại Việt Nam được phát sóng với thời lượng 23/24h hàng ngày.

Website: https://hplus.com.vn/