Skip links

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp – Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (HCMUT – TBI)

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp – Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (HCMUT – TBI)

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp – Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (HCMUT – TBI) thành lập năm 2010 trực thuộc trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Với sứ mệnh đem lại môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ với nền tảng từ trường Đại học Bách Khoa TPHCM tạo nền tảng cho các bạn sinh viên khởi nghiệp.

Website: https://hcmuttbi.wordpress.com/