Skip links

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUT)

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUT)

Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM, trường đại học kỹ thuật có truyền thống lâu đời nhất ở các tỉnh phía Nam được thành lập vào năm 1957, đồng thời là trường đại học trẻ trung năng động trong tư duy và hành động. Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đáng tin cậy về lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ đa ngành tại các tính phía Nam và cả nước.

Website: https://www.hcmut.edu.vn/vi