Skip links
Báo Đầu tư điện tử

Báo Đầu tư điện tử (baodautu.vn) là ấn phẩm thuộc nhóm báo của Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra đời năm 1991. baodautu.vn là ấn phẩm điện tử chuyên cung cấp thông tin kinh tế với các chuyên mục chuyên sâu, thông tin được cập nhật liên tục cùng tôn chỉ tạo lập một “Diễn đàn đầu tư – kinh doanh” dành cho cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà quản lý và bạn đọc.

Website: https://baodautu.vn/