Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021

Đại học Cần Thơ (CTU)

Trường Đại học Cần Thơ là một trường đại học đa ngành, một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao, hình mẫu về đào tạo đa ngành cho cả nước, được Chính phủ xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam.

Website: https://www.ctu.edu.vn/