Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Gia hạn nộp Ý tưởng Cuộc thi Startup Wheel 2015 tại TP. HCM

THÔNG BÁO
V/v gia hạn nộp ý tưởng Cuộc thi Startup Wheel 2015 tại TP. HCM

1. Lí do

– Trang đăng ký chính thức của cuộc thi bị lỗi trong tuần cuối cùng tiếp nhận hồ sơ (11/5-15/5) gây khó khăn cho các bạn thí sinh. Các bạn đã có dự án nhưng vẫn chưa đăng ký được do tình huống trên.

– Có rất nhiều thư điện tử gửi về cho Ban tổ chức cuộc thi đề nghị gia hạn thời gian đăng ký với lý do tiếp cận cuộc thi quá trễ.

2. Nội dung

Sau khi xem xét các lí do nêu trên, Ban tổ chức cuộc thi quyết định:

+ Gia hạn đăng ký Ý tưởng tham gia cuộc thi Startup Wheel 2015 đến 23:59 ngày 30/05/2015.

+ Các Ý tưởng gửi về sau ngày 15/05/2015 (trước ngày 30/05/2015) vẫn được hưởng chính sách cộng 20% số điểm vòng sơ tuyển nếu có clip dự thi.

+ Ban tổ chức khuyến khích các dự án đăng ký với hình thức tập thể để có thể đảm bảo các nội dung thi.

3. Khu vực áp dụng

– Thông báo này chỉ áp dụng cho các thí sinh đăng ký tại Khu vực TP. HCM.

4. Lưu ý

– Các bạn thí sinh tại Khu vực TP. HCM nhanh chóng đăng ký ý tưởng trước ngày 30/05/2015. Ban tổ chức sẽ không tiếp tục gia hạn cho  khu vực TP. HCM để đảm bảo tiến độ cuộc thi.

HẾT