Skip links

ĐÀ NẴNG CHUẨN BỊ 75.000 NHÂN LỰC CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2025

“Dự báo đến năm 2025, Đà Nẵng cần 75.000 nhân lực cho chuyển đổi số và đến năm 2030 toàn thành phố có khoảng 115.000 nhân lực. Trong đó, nhân lực qua đào tạo chiếm từ 65-80% “.

Ngày 21/3, Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 3” giữa lãnh đạo thành phố với đại biểu thanh niên năm 2023 với chủ đề “Thanh niên Đà Nẵng tiên phong trong chuyển đổi số”.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng đã nhấn mạnh vai trò chủ động, nòng cốt của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số toàn diện gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Trong những năm qua, cuộc vận động “3 hơn” trong công cuộc chuyển đổi số có 899 thủ tục được thực hiện nhanh hơn với tổng số 392.649 hồ sơ giao dịch hành chính, tiết kiệm được cho công dân, tổ chức hơn 3 nghìn ngày làm việc. Trong đó, liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, các cơ quan,  đơn vị đã triển khai 147 thủ tục hành chính với tổng số 26.564 hồ sơ giao dịch hành chính; ước tính tiết kiệm chi phí và khoảng 28.022 ngày làm việc cho doanh nghiệp.

Nguyen-Manh-Dung

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ thanh niên, doanh nghiệp trẻ chuyển đổi số. Ngoài ra, thành phố cũng ban hành 2 đề án gồm: “Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong khu vực tư” và “Bồi dưỡng cán bộ, thu hút người giỏi công nghệ thông tin tham gia vào chuyển đổi số” nhằm chuẩn bị 75.000 nhân lực cho chuyển đổi số và đến năm 2030 toàn thành phố có khoảng 115.000 nhân lực. Trong đó, nhân lực qua đào tạo chiếm từ 65-80% “.

Để hoàn thành mục tiêu này, Đoàn Thanh niên cần tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn gắn liền với phong trào thanh niên; Đa dạng hóa các hình thức tình nguyện trên không gian số… Cũng nhân dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông Đà Nẵng cùng Tổng đài 1022 tổ chức Lễ ra mắt “Kênh Thanh niên Hiến kế chuyển đổi số”. Theo đó, mọi người đều có thể tham gia hiến kế, thể hiện ý tưởng của mình trên Chuyên mục chuyển đổi số tại Tổng đài 19001022, ứng dụng Danang Smart City và Website: gopy.danang.gov.vn./.

Theo kết quả đánh giá chuyển đổi số năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, Đà Nẵng trở thành thành phố đứng đầu về chuyển đổi số nói chung và đứng đầu cả ba nhóm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số nói riêng. Tuy nhiên, theo ông Trần Ngọc Thạch, phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng nhận định vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ phải làm trong công cuộc chuyển đổi số và cần đặc biệt tận dụng nguồn lực thanh niên tiên phong. Từ đó làm nền tảng để đạt được mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những Trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại và tài chính; Hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN theo Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị.

(Nguồn Bộ Khoa học và Công nghệ)